Ontmoetingsplek / MidWest


BendienWierenga Ontmoetingsplek Mid-West

Het inpassen van nieuwe functies in historische gebouwen is één van de grote opgaven van deze tijd. Aan de ene kant moeten de gebouwen voldoen aan alle eisen die de nieuwe functie stelt, anderzijds dient de verbouwing met respect voor het verleden te worden uitgevoerd. Een zorgvuldige aanpak is hiervoor een vereiste.

BendienWierenga Ontmoetingsplek Mid-West

Dit dubbel schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School in volkswijk ‘De Baarsjes’ heeft een nieuw leven gekregen als creatieve broedplaats. Het complex bestaat uit twee scholen die ter plaatse van de gezamenlijke gymzaal als een Siamese tweeling met elkaar zijn gekoppeld.

BendienWierenga Ontmoetingsplek Mid-West

Coöperatie Mid-West vroeg ons om met minimale middelen het interieur van het gebouw op te frissen. In ons ontwerp worden de centrale gangen in beide schoolgebouwen als eerste aangepakt en ter plaatse van de voormalige gymzaal aan elkaar gekoppeld. Deze gymzaal verandert in de centrale ontmoetingsplek, met een bar en eetvoorziening.

BendienWierenga Ontmoetingsplek Mid-West
BendienWierenga Ontmoetingsplek Mid-West

project
Renovatie monumentaal schoolgebouw MidWest
opdrachtgever
Stichting Amsterdam Midwest
locatie
Amsterdam
ontwerp
2015
fase
SO
oppervlak
2 bouwlagen, circa 1500m²
projectteam
ir. Roos Bendien, ir. Nátaly Wierenga, George Justus, Jos NoordzijWilt u meer informatie over dit project? Mail dan naar info@bendienwierenga.nl of bel met tel. nummer 020-7772732.


Meer informatie over Bendien/Wierenga vindt u op onze linkedin pagina.